Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38082
Title: Lời giải giải tích đánh giá ảnh hưởng của nước ngầm trong tính toán vỏ hầm
Authors: Vũ, Thị Thùy Giang
Đỗ, Như Tráng
Keywords: Kết cấu hầm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 9 .- Tr.331-334
Abstract: Kết cấu hầm được thiết kế để chóng lại các tải trọng sinh ra do việc đào hầm và các ứng suất thay đổi theo thời gian cùng với quá trình thi công.Trong trường hợp hầm nằm dưới mực nước ngầm hoặc trong tầng chứa nước, vỏ hầm chịu tác dụng đồng thời của tải trọng do đất đá và nước xung quanh khoang hầm. Các tải trọng do nước gây ra phụ thuộc vào điều kiện thoát nước xung quanh hầm. Bài báo nghiên cứu ảnh hưởng của nước ngầm đối với tính toán thiết kế vỏ hầm bằng lời giải giải tích. Đánh giá, phân tích với các trường hợp vỏ hầm có chiều dày và độ thấm khác nhau. Cuối cùng là các kết luận và kiến nghị.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38082
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.58 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.255.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.