Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38087
Title: Phát triển phương pháp năng lượng biến dạng để chẩn đoán hư hỏng cho kết cấu dầm với các điều kiện biên khác nhau
Authors: Hồ, Đức Duy
Lê, Thanh Cao
Lê, Quang Huy
Nguyễn, Minh Tuấn Anh
Nguyễn, Thành Chung
Keywords: Chẩn đoán hư hỏng
Dao động
Năng lượng biến dạng
Kết cấu dầm
Điều kiện biên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 9 .- Tr.341-347
Abstract: Phương pháp theo dõi và chẩn đoán kết cấu dựa vào sự thay đổi của các đặc trưng dao động đang được mở rộng nghiên cứu và ứng dụng để tìm ra hư hỏng trong kết cấu. Trong đó, phương pháp năng lượng biến dạng (modal strain energy method), dựa vào sự thay đổi đạo hàm bậc hai đường cong dạng dao động (modal curvature), là một phương pháp hiệu quả và đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, giá trị đạo hàm này lại các điểm biên của kết cấu sẽ khác nhau và tùy thuộc vào từng điều kiện biên cụ thể. Trong bài báo này, phương pháp năng lượng biến dạng được phát triển để chẩn đoán hư hỏng cho kết cấu dầm với các điều kiện biên khác nhau. Vấn đề được nghiên cứu và giải quyết là việc tính toán độ cong dạng dao động tại các điểm biên trên kết cấu dầm. Hai loại kết cấu dầm: dầm đơn giản và dầm công xôn, được mô phỏng và phân tích để kiểm chứng tính khả thi của phương pháp. Từ các kết quả phân tích, ảnh hưởng của dạng dao động đến kết quả chẩn đoán hư hỏng được đánh giá.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38087
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.29 MBAdobe PDF
Your IP: 44.222.104.206


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.