Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38091
Title: Phân bổ rủi ro trong dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật (CSHTKT) theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại Đà Nẵng
Authors: Phạm, Thị Trang
Keywords: Phân bổ rủi ro
Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật (CSHTKT)
Đối tác công tư (PPP)
Đà Nẵng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 9 .- Tr.352-360
Abstract: Quan hệ Đối tác Công - Tư (PPP) là hình thức hợp tác tối ưu hóa hiệu quả đầu tư và cung cấp dịch vụ công cộng chất lượng cao, sử dụng được kỹ năng, công nghệ hiện đại và tính hiệu quả trong quản lý của khu vực tư nhân. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều dự án ppp trong đầu tư CSHTKT tại Đà Nẵng vẫn chưa thực sự được triển khai vào thực tiễn và chưa phát huy hiệu quả như kỳ vọng. Nguyên nhân khách quan của vấn để này là do nhận thức về rủi ro và phân bổ rủi ro của các chủ thể có liên quan còn nhiều hạn chế, Việc phân bổ rủi ro ro tối ưu giữa các bên liên quan là chìa khóa quan trọng dẫn đến sự thành công của dự án ppp trong đầu tư phát triển CSHTKT tại Đà Nẵng. Trên cơ sở 59 nhân tố rủi ro được xác định từ phương pháp nghiên cứu các tài liệu có liên quan và phương pháp điều tra phỏng vấn các chuyên gia, một cuộc điều tra cũng đã được tiến hành để tìm hiểu các ưu tiên trong phân bổ rủi ro. Phân tích số liệu phản hồi cho thấy một số rủi ro vẫn cần được giữ lại trong khu vực công hoặc chia sẻ với khu vực tư nhân. Qua đó, bài báo đã đề xuất chiến lược phân bổ rủi ro phù hợp giữa các chủ thể trong dự án ppp tại Đà Nẵng, góp phần nâng cao hiệu quả của việc thương thảo và thực hiện thành công các dự án ppp trong đầu tư phát triển CSHTKT tại Đà Nẵng,
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38091
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.35 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.255.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.