Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38094
Title: Phân tích động của dầm chức năng chịu tải di động có xét quán tính xoay
Authors: Trần, Hoàng Vương
Nguyễn, Trọng Phước
Keywords: Dầm chức năng
Quản tính xoay
Tải trọng di động
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 9 .- Tr.361-365
Abstract: Bài báo này phân tích ứng xử động lực học của dầm chức năng một nhịp chịu tải trọng di động có xét ảnh hưởng của quán tính xoay bằng phương pháp rời rạc theo tọa độ suy rộng. Đặc trưng vật liệu phân lớp chức năng của dầm được mô tả bởi quy luật hàm lũy thừa theo chiều đày của dầm. Tải trọng di động được mô hình bởi khối lượng của vật thể di động với vận tốc là hằng số và vận tốc biến đổi đều. Phương trình chuyển động của dầm được thiết lập bằng nguyên lý năng lượng Hamilton và phương trình cân bằng Lagrange có xét đến biến dạng cắt và quán tính xoay và giải bằng thuật toán tích phân .Newmark. Kết quả số cho thấy ảnh hưởng của quán tính xoay đến phản ứng động là đáng kể trong một số tình huống của dầm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38094
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.81 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.255.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.