Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38095
Title: Bài học trong xử lý "điiểm nóng" ở Bình Thuận
Authors: Hồ, Trung Phước
Keywords: Xử lý "điiểm nóng"
Bình Thuận
Bài học kinh nghiệm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 8 .- Tr.50-53
Abstract: Trong hai ngày 10 và 11-6 vừa qua, tại tỉnh Bình Thuận, hàng trăm người thiếu hiểu biết do bị một số đối tượng quá khích kích động đã tụ tập, gây rối, làm mất an ninh trật tự. với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tình hình nhanh chóng được giải quyết. Qua vụ việc này, ngành Tuyên giáo Bình Thuận dã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm trong phòng ngừa và xử lý “điểm nóng”.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38095
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.33 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.