Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38099
Title: Giảm chấn của gối cao su có độ cản cao kết hợp hệ cản khối lượng trong kết cấu khung
Authors: Phạm, Lý Thành
Nguyễn, Trọng Phước
Keywords: Giảm chấn
Gối cao su độ cản cao
Hệ giảm chấn khối lượng
Gia tốc nền
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 9 .- Tr.372-376
Abstract: Bài báo này phân tích hiệu quả giảm chấn của sự kết hợp từ hộ cô lập móng gối cao su độ cản cao (High Damping Rubber Bearing -HDRB) và hệ cản khối lượng (Tuned Mass Damper TMD) được gắn trong kết cấu khung. Kết cấu chính được rời rạc hóa với bậc tự do động lực học là chuyển vị ngang tại các tầng. Phương trình chuyển động của cả hệ gồm kết cấu chính, gói cô lập và hệ cản khối lượng chịu tải trọng động được thiết lập dựa vào cân bằng động và được giải bằng phương pháp Newmark. Hiệu quả giảm chấn thông qua các đại lượng chuyển vị, vận tốc, gia tốc và lực cắt với các thông số nghiên cứu là đường kính gối, chiều cao gối và tỷ số khối lượng hệ cản được khảo sát chi tiết. Kết quả số cho thấy hiệu quả giảm chấn của hệ khi có gắn hệ cô lập móng HDRB kết hợp hệ cản TMD giảm đáng kể.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38099
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.64 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.