Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38101
Title: Về việc xét tặng danh hiệu " Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" năm 2018
Authors: Vũ, Công Hội
Keywords: Xét tặng danh hiệu
Nghệ sĩ nhân dân
Nghệ sĩ ưu tú
Năm 2018
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 8 .- Tr.59-61
Abstract: Năm 2018 là năm xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”(NSND), “Nghệ sĩ ưu tú" (NSƯT) lần thứ 9. Việc xét tặng danh hiệu nghệ sĩ của Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước được tiến hành thận trọng, nghiêm túc. Hoạt động này luôn nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận xã hội, nhiều ý kiến tranh luận sôi nổi, thậm chí gay gắt...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38101
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.07 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.