Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38108
Title: Những việc cần biết xung quanh việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Authors: Trần, Quốc Sáng
Keywords: Cơ sở dữ liệu quốc gia
Dân cư
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 8 .- Tr.66-69
Abstract: Cơ sớ dữ liệu quốc gia về dân cư là Đề án do Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đang khẩn trương tổ chức thực hiện để sớm đưa hệ thống vào khai thác, sử dụng. Bên cạnh nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa của việc xây dựng cơ sớ dữ liệu quốc gia về dân cư, dư luận còn băn khoản liệu việc khai thác, thu phí dữ liệu dân cư có dẫn đến mất an toàn thông tin cá nhân hay không?...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38108
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.64 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.