Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38111
Title: Lộ trình điều chỉnh tuổi nghị hưu: Xu hướng tất yếu
Authors: Trọng Đạt
Keywords: Tuổi nghị hưu
Lộ trình điều chỉnh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 8 .- Tr.70-72
Abstract: Tình trạng già hóa dân số khiến nhiêu quốc gia trên thế giới phải kéo dài tuổi nghỉ hưu và Việt Nam cũng nằm trong xu thế đó. Tuy nhiên, chủ trương kéo dài tuổi nghỉ hưu vẫn chưa có sự đồng thuận của các nhóm lao động khác nhau.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38111
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.08 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.