Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38111
Nhan đề: Lộ trình điều chỉnh tuổi nghị hưu: Xu hướng tất yếu
Tác giả: Trọng Đạt
Từ khoá: Tuổi nghị hưu
Lộ trình điều chỉnh
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tuyên giáo;Số 8 .- Tr.70-72
Tóm tắt: Tình trạng già hóa dân số khiến nhiêu quốc gia trên thế giới phải kéo dài tuổi nghỉ hưu và Việt Nam cũng nằm trong xu thế đó. Tuy nhiên, chủ trương kéo dài tuổi nghỉ hưu vẫn chưa có sự đồng thuận của các nhóm lao động khác nhau.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38111
ISSN: 1859-2295
Bộ sưu tập: Tuyên giáo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.08 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.