Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38115
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhùng, Xuân Nhạ-
dc.date.accessioned2020-10-27T01:22:45Z-
dc.date.available2020-10-27T01:22:45Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-2295-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38115-
dc.description.abstractNăm 2018 đánh dấu mốc 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” (Nghị quyết 29) với sự chuyển biến căn bản về chất lượng giáo dục và đào tạo.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Tuyên giáo;Số 10 .- Tr.3-7-
dc.subjectChất lượng giáo dụcvi_VN
dc.titleTạo chuyển biến căn bản về chất lượng giáo dụcvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.47 MBAdobe PDF
Your IP: 54.91.62.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.