Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38119
Title: VWS - Đề xuất quy trình dự kiến (Dự án mở rộng của Khu Liên hợp Xử lý chất thải Đa Phước)
Keywords: Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 604 .- Tr.18-19
Abstract: Công ty TNHH xử Lý Chất Thải Việt Nam (vws) được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, với 100% vốn đầu tư từ Công Ty Mẹ Calitornia Waste Solutions (CWS), có trụ sở chính đặt tại bang Calitornia, Hoa Kỳ. Công ty được thành lập nhằm cung cấp các dịch vụ xử lý chất thải cho Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38119
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.18 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.