Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38121
Title: Công trình nông nghiệp đô thị - kiến trúc cao tầng sinh thái trong không gian đô thị hiện đại
Authors: Trương, Quốc Sử
Keywords: Công trình nông nghiệp đô thị
Kiến trúc cao tầng sinh thái
Giải pháp thiết kế tích hợp
Bản sắc nông nghiệp hiện đại
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 604 .- Tr.21-24
Abstract: Với sự trỗi dậy của nông nghiệp đô thị (NNĐT) ở những thập niên cuối thế kỷ 20 đã đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến việc tổ chức không gian cho hoạt động nông nghiệp ở hầu hết các khía cạnh của phát triển đô thị. Trong bối cảnh đó, thiết kế công trình NNĐT cao tầng đang trở thành một hiện tượng mới nổi ở một số đô thị phát triển, lừ việc cải tạo công trình hiện hữu đến xây dựng kiến trúc cao tầng sinh thái mới. Bài viết cho thấy sự xuất hiện của một số công trình NNĐT đơn lẻ cao tầng hay một tổ hợp công trình NNĐT cao tầng đa chức năng báo hiệu một xu thế kiến trúc đô thị mới. Đó là những công trình NNĐT thể loại kiến trúc cao tầng mang dấu ấn sinh thái nhân văn trong không gian đô thị hiện đại, đồng thời thúc đẩy giải pháp thiết kế tích hợp NNĐT vào phát triển đô thị ở các nước có truyền thống nông nghiệp như Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38121
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.