Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38124
Nhan đề: VMCtech- Doanh Nghiệp tiên phong ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác phát triển hạ tầng
Từ khoá: VMCtech
Doanh nghiệp tiên phong
Ứng dụng
Phát triển hạ tầng
Công nghệ hiện đại
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 604 .- Tr.14-15
Tóm tắt: Công ty cổ phần phát triển hạ tầng kỹ thuật VMCtech (VMCtech) là đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ phù hợp cho các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm như.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38124
ISSN: 0866-8762
Bộ sưu tập: Xây dựng Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.37 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.