Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38158
Title: Công tác phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn ở Việt Nam và định hướng giải pháp thích ứng
Authors: Nguyễn, Văn Tĩnh
Keywords: Hạn hán
Thiếu nước
Xâm nhập mặn
Giải pháp ứng phó với hạn hán
Thiếu nước
Xâm nhập mặn
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 390 .- Tr.11-19
Abstract: Các giải pháp này bao gồm: tổ chức triển khai việc theo dõi, giám sát và dự báo tình hình nguồn nước, hạn hán, xâm nhập mặn; tổ chức kiểm kê, phân phối và sử dụng nước hiệu quả; điều hòa nguồn nước phân bổ cho các nhu cầu sử dụng nước trong mùa khô hạn; tăng cường thông tin, tuyên truyền về tình hình nguồn nước và vận động người dân sử dụng nước hiệu quả, tiết kiệm; ứng dụng các thành tựu, sản phẩm khoa học công nghệ vào công tác quản lý, vận hành công trình thủy lợi. Định hướng để thích ứng, giảm thiểu thiệt hại do hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn được đề xuất bao gồm các giải pháp công trình và phi công trình.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38158
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.79 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.