Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38197
Title: Đánh giá xâm nhập mặn cửa sông Cổ Chiên bằng mô hình 3 chiều
Authors: Nguyễn, Duy Hiếu
Nguyễn, Thị Thanh Duyên
Hoàng, Hồng Giang
Keywords: Nêm mặn
Xâm nhập mặn
Mô hình Delft3D
Cửa sông Cổ Chiên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 390 .- Tr.65-70
Abstract: Trong nghiên cứu này, mô hình 3D được sử dụng để mô phỏng nêm mặn trong mùa khô năm 2018 tại khu vực cửa sông Cổ Chiên, tỉnh Bến Tre. Kết quả mô phỏng đã chứng minh rằng có sự hiện diện của nêm mặn trong khu vực nghiên cứu ở tầng đáy và gây ra ảnh hưởng sâu vào trong nội địa. Cụ thể theo kết quả mô phỏng nêm mận ở tầng đáy sông di chuyển xa đến 60 km với nồng độ mặn lên đến 18 g/l, trong khi mặn bề mặt chỉ đi sâu vào nội địa khoảng 50km với nồng độ 4 g/l. Các kết quả thu được sẽ giúp các nhà hoạch định chiến lược sử dụng và bảo tồn tài nguyên nước hiệu quả hơn, làm cơ sở cho các hướng nghiên cứu mới và đưa ra các giải pháp để khắc phục xâm nhập mặn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38197
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.66 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.