Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38227
Title: Xây dựng chiến lược kinh doanh căn hộ cao cấp dựa trên nghiên cứu sự thỏa mãn của chủ đầu tư, nhà thầu và khách hàng
Authors: Đặng, Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn, Anh Thư
Keywords: Chiến lược kinh doanh
Căn hộ cao cấp
Sự thỏa mãn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 604 .- Tr.29-33
Abstract: Thị trường bất động sản trong vài năm trở lại đây đang chứng kiến sự tăng trưởng ngoạn mục, đặc biệt là các dự án căn hộ cao cấp ở khu vực TP. Hồ Chí Minh. Nhưng không phải nhà đầu tư nào cũng thành công. Để thành công, trước hết nhà đầu tư cần xây dựng một chiến lược kinh doanh căn hộ cao cấp dựa trên sự thỏa mãn của khách hàng. Nghiên cứu đã thực hiện việc xây dựng chiến lược kinh doanh căn hộ cao cấp thông quạ 2 giai đoạn. Giai đoạn I, xây dựng khung tiêu chí đánh giá sự thỏa mãn qua số liệu có được từ 53 đối tượng khảo sát. Dữ liệu được xử lý bằng phần mềm thống kê, kiểm định giả thuyết trị trung bình lớn hơn 3 và đo lường độ tin cậy của thang đo để chọn ra 39 tiêu chí đánh giá. Giai đoạn II, dựa trên 39 tiêu chí đánh giá đã có ở giai đoạn I, tiến hành đánh giá thực trạng sự thỏa mãn trên 213 đối tượng khảo sát. Dữ liệu ở khảo sát giai đoạn II được xử lý bằng phần mềm thống kê và kiểm định sự khác biệt của 3 nhóm đối tượng khảo sát: chủ đầu tư, Nhà Thầu và Khách hàng. Kết quả là có sự khác biệt về sự thỏa mãn giữa 3 nhóm đối tượng. Do đó, tác giả chọn nhóm đối tượng Khách hàng để tiếp tục phân tích thành tổ khám phá EFA, xác định được các nhóm chỉ tiêu như sau: Tiện ích & an ninh; phụ vụ, kết nối & PCCC; Hình ảnh doanh nghiệp & giá cả. Từ đó, đưa ra chiến lược kinh doanh đúng đắn dựa trên các nhóm tiêu chí về sự thỏa mãn của khách hàng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38227
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.91 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.