Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38228
Title: Thực nghiệm cường độ chịu nén của bê tông có thành phần cốt liệu là bê tông tái chế
Authors: Lê, Anh Thắng
Nguyễn, Thanh Hưng
Lê, Ngọc Phương Thanh
Keywords: Cường độ chịu nén
Bê tông xi măng
Bê tông xi măng tái chế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 604 .- Tr.34-36
Abstract: Bê tông cốt thép, được kết hợp bởi bê tông và cốt thép, là loại vật liệu chiếm một tỷ trọng lớn trong xây dựng. Bê tông có các thành phần chính là xi măng, cát, và đá. Với sự phát triển như hiện nay, việc sử dụng các thành phần cốt liệu của bê tông đã làm ảnh hưởng đến môi trường, cạn kiệt nguồn tài nguyên quốc gia. Mặt khác mọi công trình xây dựng đều có tuổi thọ nhất định. Công trình xây dựng sẽ bị phá hủy và trở thành phế thải xây dựng, được san lấp ở các bãi thải, khi kết thúc vòng đời. Việc sử dụng bê tông có thành phần bê tông phế thải thay thế một phần cốt liệu tự nhiên là nhằm giảm chi phí xử lý phế thải, giảm chi phí tài nguyên thiên nhiên, góp phần bảo vệ môi trường. Bài báo này trình bày một khảo sát về ảnh hưởng của cường độ bê tông khi có tỉ lệ nhất định thành phần cốt liệu là bê tông tái chế. Kết quả thí nghiện cho thấy cường độ chịu nén của bê tông bị ảnh hưởng rõ rệt khi sử dụng bê tông tái chế làm cốt liệu. Ngoài ra, một số thông số khác liên quan đến cường độ chịu nén của bê tông cũng sẽ được khảo sát.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38228
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.23 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.184.78


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.