Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38230
Nhan đề: Ứng dụng phương pháp phân tích cấu trúc AHP lựa chọn khu vực ưu tiên đầu tư hệ thống xử lý nước thải tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Tác giả: Lương, Đức Long
Nguyễn, Hoài vũ
Từ khoá: AHP
Hệ thống xử lý nước thải
Tiêu chí
Thành phố Cao Lãnh
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 604 .- Tr.40-46
Tóm tắt: Trong quá trình phát triển của thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, sự lựa chọn khu vực ưu tiên trong thành phố để đầu tư hệ thống xử lý nước thải tại thành phố Cao Lãnh là rất quan trọng trong quá trình phát triển đô thị theo hướng bền vững với các yêu cầu như là: Bảo vệ nguồn tài nguyên nước mặt cho địa phương: Hạn chế tối đa việc gây ô nhiễm của nguồn nước thải; Phát triển đô thị theo hướng bền vững và đảm bảo cảnh quan chung cho các đô thị; Nâng cao cuộc sống của nhân dân đối với khu vực đô thị; Giải quyết được bài toán khó khăn về nguồn lực đầu tư đối với hệ thống xử lý nước thải. Bài báo này trình bày xây dựng mô hình AHP để lựa chọn khu vực ưu tiên đầu tư hệ thống xử lý nước thải. Nhằm hỗ trợ cho địa phương chọn khu vực ưu tiên đầu tư hệ thống xử lý nước thải một cách tối ưu nhất và đảm bảo hài hòa giữa các tiêu chí, sự thống nhất giữa các bên liên quan. Mô hình được áp dụng vào quá trình lựa chọn khu vực ưu tiên đầu tư hệ thống xử lý nước thải trên địa bản thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38230
ISSN: 0866-8762
Bộ sưu tập: Xây dựng Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5.36 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.