Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38232
Title: Thông tin chính xác, định hướng kịp thời
Authors: Thân, Thị Thư
Keywords: Công tác tuyên truyền miệng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 10 .- Tr.43-46
Abstract: Thành phố Hồ Chí Minh là một đô thị lớn, đông dân nhất cả nước và rất “nhạy cảm” với các vấn đế của đời sống xã hội. Ổn định được tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân là thành tích lớn của ngành Tuyên giáo thành phố. Trong đó, phải kể đến công tác tuyên truyền miệng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38232
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.11 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.