Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38236
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLê, Anh Thắng-
dc.contributor.authorNguyễn, Thanh Vinh-
dc.date.accessioned2020-10-29T01:14:53Z-
dc.date.available2020-10-29T01:14:53Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn0866-8762-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38236-
dc.description.abstractBàì báo trình bày kết quả khảo sát sự thav đổi về cường độ chịu nén, cường độ chịu kéo khi uốn, cường độ chịu kéo gián tiếp khi bửa và khối lượng thể tích của bê tông sử dụng xỉ thép thay thế một phần cát có trong cấp phối. Khối lượng xỉ thép thay thế cho cát lần lượt tăng từ 20%, 40% và 60% có trong cấp phối. Kết quả thí nghiệm cho thấy các cấp phối bê tông sử dụng xỉ thép thay thế cát ở mức 40% có giá trị cường độ chịu nén, cường độ chịu kéo khi uốn và khi ép chẻ cao nhất. Với một lượng xỉ phù hợp, việc xỉ thay cát trong bê tông có thể giúp giảm lượng cát cần sử dụng trong bê tông mà không gây tác động xấu đến một số tính chất quan trọng của bê tông.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 604 .- Tr.51-54-
dc.subjectCát trong bê tôngvi_VN
dc.subjectXỉ thépvi_VN
dc.subjectCường độ chịu nénvi_VN
dc.subjectCường độ chịu uốnvi_VN
dc.subjectCường độ chịu kéo gián tiếpvi_VN
dc.titleẢnh hưởng của xỉ thép hạt nhỏ đến cường độ bê tôngvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.92 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.