Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38237
Title: Giảm chấn cho kết cấu sử dụng hệ cản điều chỉnh cột chất lỏng bán chủ động
Authors: Nguyễn, Vĩnh Phúc
Nguyễn, Trọng Phước
Keywords: Hệ giảm chấn cột chất lỏng
Hệ bán chủ động
Thiết bị thay đổi độ cứng
Thuật toán điều khiển.
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 604 .- Tr.60-65
Abstract: Bài báo này phân tích hiệu quả giảm dao động cho kết cấu bằng hệ cản cột chất lỏng bán chủ động (semi-active Tuned Liquid Column Damper sTLCD). Kết cấu chính được nối với hệ cản thông qua một lò xo tương thích. Cả hệ được lý tưởng hóa thành một khung phẳng với bậc tự do động lực học là chuyển vị ngang tại các tầng. Biến đổi Fourier theo thời gian ngắn được áp dụng kết hợp với thuật toán điều khiển. Hiệu quả giảm dao động được đánh giá thông qua kết quả tính chuyển vị đỉnh khi hệ chịu kích động của tải điều hòa và gia tốc nền động đất. Kết quả phân tích cho thấy khi có mặt sTLCD phản ứng dao động của kết cấu giảm đáng kể. Khảo sát một vài thông số ảnh hưởng đến hiệu quả của sTLCD cũng được thực hiện trong bài báo này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38237
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.6 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.