Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38243
Title: Tiêu chí xanh áp dụng cho khu đô thị đại học quốc gia TP. HCM
Authors: Đỗ, Đại Thắng
Lê, Thị Hồng Na
Keywords: Tiêu chí xanh
Đô thị đại học
Phát triển bền vững
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 604 .- Tr.81-84
Abstract: Khu dô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM), là khu đô thị đại học (ĐTĐH) đầu tiên của Việt Nam, với diện tích 643,7ha, nằm tại cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM, trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, và là một phần của Khu đô thị sáng tạo của TP.HCM [1], Trong chiến lược phát triển ĐHQG-HCM giai đoạn 2016-2020, xây dựng Khu ĐTĐH - Thành phố khoa học là 1 trong 6 nhóm chiến lược quan trọng. Theo đó, xây dựng khu đô thị ĐHQG-HCM trở thảnh một khu đô thị hiện đại, thông minh, xanh, bền vững và thân thiện môi trường địa phương. Việc xây dựng Tiêu chí xanh (TCX) nhằm định hướng công tác quy hoạch và xây dựng chung cho khu đô thị ĐHQG-HCM hiện tại và tương lai. Đầu tiên, công tác thực hiện quy hoạch và xây dựng của khu đô thị ĐHQG-HCM được tiến hành rà soát. Tiếp đó, các TCX của các đô thi điển hình được hệ thống hóa. Từ đó, các quan điểm và nguyên tắc xây dựng TCX được đưa ra. Cuối cùng là đề xuất một bộ TCX áp dụng cho Khu đô thị ĐHQG-HCM.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38243
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.49 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.