Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38245
Nhan đề: Nghiên cứu ứng dụng giải pháp trụ đất - xi măng trong xây dựng đường đầu cầu tỉnh Cà Mau
Tác giả: Lê, Bá Vinh
Lê, Nhật Trường
Từ khoá: Trụ đất - xi măng
Sức kháng nén đơn
Mô đun đàn hồi
Ổn định
Độ lún
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 604 .- Tr.85-89
Tóm tắt: Trụ đất- xi măng là phương gia cố đất yếu được sử dụng phổ biến hiện nay với những ưu điểm về xử lý lún, thời gian thi công nhanh và ít ảnh hưởng đến công trình xung quanh. Tuy nhiên tại Cà Mau công nghệ trên vẫn chưa được triển khai ứng dụng nhiều trong xây dựng đường trên nền đất yếu. Bài báo này phân tích giải pháp trụ đất - xi măng trong gia cố nền đất yếu dưới nền đường đầu cầu Nhị Nguyệt, Cà Mau. Dựa trên các thí nghiệm trong phòng, thực nghiệm tại hiện trường, hiệu quả của việc gia cố đất trộn xi măng đã được so sánh, đánh giá. Các kết quả thí nghiệm cho thấy có sự khác biệt đáng kể về các đặc trưng ổn định, biến dạng của đất gia cố xi măng khi thí nghiệm trong phòng, và theo thực tế thi công tại hiện trường. Từ các kết quả thí nghiệm, các tính toán giải tích, cũng như các phân tích lún bằng phần mềm PLAXIS 2D đã cho thấy giải pháp trụ đất xi măng là khả thi để xây dựng đường trên nền đất yếu ở Cà Mau.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38245
ISSN: 0866-8762
Bộ sưu tập: Xây dựng Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.92 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.