Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38246
Title: Hợp tác và hội nhập quốc tế để phát triển an ninh xã hội
Authors: Trọng Đạt
Keywords: Hợp tác và hội nhập quốc tế
An ninh xã hội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 10 .- Tr.60-62
Abstract: Đại hội Hiệp hội an sinh xã hội (ASXH) Đông Nam Á lần thứ 35 do Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đăng cai vừa diễn ra tại Nha Trang (Khánh Hòa). BHXH Việt Nam đã tiếp nhận chức Chủ tịch Hiệp hội An sinh xã hội Đông Nam Á (ASSA) nhiệm kỳ 2018 -2019. Thứ trưởng Bộ Tài chính, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam NGUYÊN THỊ MINH đã có cuộc trả lời phỏng vấn của báo chí về một số nội dung xung quanh Đại hội này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38246
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.8 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.