Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38247
Title: Xác định hệ số khí động và bề rộng đón gió để tính toán tải trọng gió nhà cao tầng cho mặt bằng công trình hình chữ nhật, đa giác đều và ellipse
Authors: Dương, Đức Công
Phùng, Thị Hoài Hương
Keywords: Bề rộng đón gió
Hệ số khí động
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 604 .- Tr.90-94
Abstract: Tính toán tải trọng gió được sử dụng nhiều trong kết cấu nhà, Tuy nhiên các tài liệu hướng dẫn tính toán tải trọng gió của Việt Nam chưa chi tiết cho mặt bằng công trình đa giác đều và không nói tới mặt bằng Ellipse. Bài báo trình bày các bước xác định bề rộng đón gió và hệ số khí động cho các mặt bằng công trình chữ nhật, đa giác đều, ellipse.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38247
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.12 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.