Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38248
Title: Tăng cường khả năng chịu động đất cho các công trình hiện hữu bằng đệm kháng chấn
Authors: Lê, Đức Tuấn
Keywords: Bảo vệ kháng chấn
Đệm kháng chấn
Động đất
Mô hình trễ Bouc-Wen
Tiêu tan năng lượng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 604 .- Tr.95-99
Abstract: Bài báo này giới thiệu giải pháp nâng cao khả năng chịu động đất cho các công trình hiện hữu thông qua việc phân tích ứng xử kết cấu có đệm kháng chấn chịu tải trọng động đất. Hai phương án đệm kháng chấn được thiết kế cho một công trình bằng bê tông cốt thép 5 tầng chịu tác động của 5 trận động đất lớn và một thủ tục phân tích ứng xử phi tuyến dựa trên mô hình trẻ của Bouc-Wen được xây dựng trên ngôn ngữ lập trình Matlab. Kết quả cho thấy kết cấu chịu tải trọng động đất tốt hơn khi có đệm kháng chấn thể hiện qua sự tiêu tán năng lượng nhanh và sự giảm lực cắt tại chân công trình.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38248
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.233.139


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.