Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38249
Title: Tiếp tục phát huy ưu thế công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới
Authors: Đỗ, Văn Lược
Keywords: Công tác tuyên truyền miệng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 10 .- Tr.64-66
Abstract: Có quan điểm cho rằng, trong thời đại cách mạng công nghiệp thì công tác tuyên truyền miệng đã hết thời! Điều đó có đúng trong thực tế không? Câu trả lời chắc chắn là không đúng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38249
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.96 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.