Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38250
Title: Rủi ro liên quan đến văn bản quy phạm pháp luật: Xác định một vài nguyên nhân chính trong quá trình triển khai thực hiện dự án bất động sản du lịch
Authors: Lưu, Thiện Quang
Lê, Hoài Long
Keywords: Rủi ro liên quan đến Pháp quy
Bất động sản du lịch
Giai đoạn triển khai thực hiện dự án
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 604 .- Tr.100-103
Abstract: Thời gian qua, mảng du lịch của Việt Nam đã không ngừng chuyển đổi một cách nhanh chóng nhằm mục tiêu gia tăng được nhiều thị phần hơn đối với thị trường khu vực. Dù vậy, rào cản khó tránh khỏi từ những văn bản quy phạm pháp luật tiềm ẩn các rủi ro cho dự án xây dựng nói chung và bất động sản du lịch nói riêng đã được đề cập đến. Trong bối cảnh đó, nghiên cứu này được thực hiện với mục đích xác định một số những yếu tố nổi trội dẫn đến việc các dự án có thể bị thất bại và kiến nghị các bên liên quan cho những biện pháp mạnh mẽ hơn cho vấn đề này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38250
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.47 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.