Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38254
Title: Nêu gương để "xây" cán bộ tốt
Authors: Nguyễn, Đức Hà
Keywords: Công tác nêu gương
Xây dựng Đảng
Cán bộ
Đảng viên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 11 .- Tr.3-8
Abstract: Hội nghị Trung ương 8 khóa XII đã thông qua Ọuy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Điểm cốt lõi của Quy định là “Cán bộ giữ chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu” và theo nguyên lý "Có xây, có chống và xây trước, chống sau", góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương trao dổi với Tạp chí Tuyên giáo xoay quanh nội dung này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38254
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.86 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.