Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38261
Title: 9 nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo của Ninh Bình
Authors: Phạm, Quang Ngọc
Keywords: Nhiệm vụ trọng tâm
Công tác tuyên giáo
Ninh Bình
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 11 .- Tr.38-40
Abstract: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác tuyên giáo tỉnh Ninh Bình đã đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức, góp phần giữ vững tư tưởng, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38261
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.04 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.