Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38264
Title: Việc làm cần thiết để giữ nghiêm kỷ luật Đảng
Authors: Nguyên Minh
Keywords: Kỷ luật Đảng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 11 .- Tr.13-16
Abstract: Sau khi Kỳ họp thứ 30 ủy ban Kiểm tra Trung ương thông báo về những sai phạm của ông Chu Hảo và kiến nghị phải xử lý kỷ luật, đông đảo dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân đã bày tỏ sự đồng tình. Tuy vậy, trên mạng xã hội và báo, đàl nước ngoài lại xuất hiện những giọng điệu cố tình làm sai lệch sự việc để đả phá, nói xấu Đảng, Nhà nước Việt Nam...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38264
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.8 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.