Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38293
Title: Nghiên cứu thực nghiệm một số tính chất cơ lý của bê tông geopolymer sử dụng cát biển nước biển
Authors: Phạm, Thanh Tùng
Nguyễn, Tuấn Trung
Nguyễn, Văn Thuần
Keywords: Bê tông geopolymer
GPQ cát biển
Nước biển
Tro bay
Xỉ lò cao
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 604 .- Tr.138-143
Abstract: Bê tông sử dụng xi măng Portland (OPC) là một trong những vật liệu xây dựng phổ biến nhất trên thế giới. Nền công nghiệp xi măng trung bình sản xuất ra khoảng 5-7% lượng khí thải CO2 trên toàn cầu, và Là một trong những nguyên nhân gây hiệu ứng nhà kính. Sự gia tăng rất nhanh của các nhà máy thép, nhà máy nhiệt điện đặt ra những yêu cầu cấp bách cần xử lý lượng phế thải tro bay và xỉ lò cao từ những nhà máy này. Mặt khác, lượng cát sông phục vụ cho công tác xây dựng ngày càng khan hiếm. Các công trình xây dựng ở vùng biển và đảo, nơi việc sử dụng cát sông rất khó khăn, cũng đặt ra yêu cầu sử dụng cát biển, nước biển để chế tạo bê tông. Tuy nhiên, bê tông sử dụng cát biển nước biển với xi măng Portland thông thường sẽ không đảm bảo độ bền và có hiện tượng suy giảm cường độ theo thời gian, Nghiên cứu này trình bày kết quả thực nghiệm chế tạo bê tông geopolymer (GPC) sử dụng tro bay và xỉ lò cao để thay thế xi măng Portland, đồng thời sử dụng cát biển, nước biển tại vùng biển miền Trung (Phú Yên, Việt Nam) để chế tạo bê tông. Các đặc trưng cơ lý như cường độ chịu nén, cường độ chịu kéo và mô đun đàn hồi được đo tại các độ tuổi 3, 7, 28, 60 và 120 ngày. Kết quả cho thấy khi sử dụng loại bê tông này các tính chất cơ lý chính kể trên đều không bị suy giảm theo thời gian. Cường độ chịu nén và chịu kéo của bê tông GPC có xu hướng phát triển nhanh hơn tại 3 và 7 ngày tuổi so với bê tông OPC.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38293
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.52 MBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.