Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38295
Title: Ứng xử uốn của dầm bê tông căng sau dùng cáp không bám dính gia cường tấm CFRP chịu tải trọng lặp
Authors: Phan, Vũ Phương
Trần, Thanh Dương
Ngô, Hữu Cường
Nguyễn, Minh Long
Keywords: Tấm CFRP
Neo CFRP dạng U-wraps
Dầm bê tông căng sau chữ T
Cáp không bám dính
Ứng xử uốn
Tải trọng lặp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 604 .- Tr.144-150
Abstract: Bài báo này khảo sát ứng xử uốn của dầm bê tông căng sau dùng cáp không bám dính (UPC) gia cường tấm CFRP chịu tác dụng của tải trọng lập lần lượt theo từng giai đoạn với cận trên của tải lặp nhỏ và lớn hơn tải trọng gây nứt. chương trình thực nghiệm được tiến hành trên sáu dầm UPC tiết diện chữ T kích thước lớn với hàm lượng tấm CFRP thay đổi, có và không có hệ neo U-wraps với diện tích neo và vùng bố trí khác nhau. Kết quả thí nghiệm cho thấy quá trình lặp với cận trên của tải lặp nhỏ hơn tải gây nứt của dầm không có ảnh hưởng rỏ nét đến ứng xử của dầm; tuy nhiên, khi cận trên của tải lặp lớn hơn tải gây nứt quá trình lặp làm cho cả dầm gia cường và không gia cường xuất hiện chuyển vị dư lớn và làm suy giảm độ cứng của dầm đáng kể do hiện tượng từ biến của bê tông. Tấm CFRP làm giảm đáng kể chuyển vị dư, bề rộng vết nứt, mức độ tiêu tán năng lượng và biên độ ứng suất trong cáp không bám dính của dầm UPC trong giai đoạn lặp và sự giảm này tăng theo số lớp gia cường và số chu kỳ gia tải.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38295
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.32 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.