Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38300
Nhan đề: Nghiên cứu ứng xử của công trình ngầm bê tông cốt sợi thủy tinh và bê tông cốt thép dưới tác dụng của tải trọng nổ
Tác giả: Trịnh, Trung Tiến
Vũ, Đình Lợi
Từ khoá: Tải trọng nổ
Bê tông cốt sợi thủy tinh
Ứng xử của công trình
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 604 .- Tr.151-155
Tóm tắt: Khi phải làm việc trong môi trường xâm thực mặn hay môi trường nước biển, công trình bê tông cốt sợi thủy tinh tỏ ra có nhiều ưu điểm nổi trội so với các kết cấu bê tông cốt thép thông thường như chúng không bị suy giảm cường độ và suy giảm diện tích tiết diện. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ứng xử của công trình ngầm bê tông cốt sợi thủy tinh dưới tác dụng của tải trọng nổ, đồng thời so sánh với kết quả nghiên cứu trên mô hình công trình ngầm tương tự sử dụng bê tông cốt thép truyền thống. Kết quả nghiên cứu trên có thể ứng dụng trong tính toán thiết kế công trình ngầm bê tông cốt sợi thủy tinh chịu tác dụng của tải trọng nổ.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38300
ISSN: 0866-8762
Bộ sưu tập: Xây dựng Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.34 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.