Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38300
Title: Nghiên cứu ứng xử của công trình ngầm bê tông cốt sợi thủy tinh và bê tông cốt thép dưới tác dụng của tải trọng nổ
Authors: Trịnh, Trung Tiến
Vũ, Đình Lợi
Keywords: Tải trọng nổ
Bê tông cốt sợi thủy tinh
Ứng xử của công trình
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 604 .- Tr.151-155
Abstract: Khi phải làm việc trong môi trường xâm thực mặn hay môi trường nước biển, công trình bê tông cốt sợi thủy tinh tỏ ra có nhiều ưu điểm nổi trội so với các kết cấu bê tông cốt thép thông thường như chúng không bị suy giảm cường độ và suy giảm diện tích tiết diện. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ứng xử của công trình ngầm bê tông cốt sợi thủy tinh dưới tác dụng của tải trọng nổ, đồng thời so sánh với kết quả nghiên cứu trên mô hình công trình ngầm tương tự sử dụng bê tông cốt thép truyền thống. Kết quả nghiên cứu trên có thể ứng dụng trong tính toán thiết kế công trình ngầm bê tông cốt sợi thủy tinh chịu tác dụng của tải trọng nổ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38300
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.34 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.