Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38302
Title: Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp giảm thiểu nguy cơ sạt lở đất tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu
Authors: Bùi, Xuân Dũng
Nguyễn, Thị Hà Phương
Nguyễn, Thị Mỹ Linh
Kiều, Thúy Quỳnh
Trương, Tất Đơ
Keywords: Bản đồ sạt trượt lở
Huyện Tam Đường
Lớp phủ thực vật
Sạt trượt lở
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 390 .- Tr.103-111
Abstract: Nghiên cứu này nhằm đánh giá được thực trạng, mức độ và nguy cơ sạt trượt lở đất từ đó đề xuất được một số giải pháp giảm thiểu nguy cơ sạt trượt lở đất trên địa bàn huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Nghiên cứu đã tiến hành điều tra, đánh giá một số điểm sạt ngoài thực địa, phỏng vấn người dân cùng cán bộ địa phương …
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38302
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.87 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.