Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38310
Title: Nghiên cứu mô hình số biến dạng ngang của đất dưới tác dụng của hút chân không và gia tải mặt đất
Authors: Vu, Van Tuan
Keywords: Gia tải chân không
Biến dạng ngang
Mô hình số
Đất yếu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 604 .- Tr.162-165
Abstract: Sự kết hợp của gia tải mặt đất và bơm hút chân không có thể làm giảm biến dạng của đất. Có rất nhiều phương pháp đã được đề xuất để dự đoán biến dạng ngang của đất dưới tác dụng cửa bơm hút chân không. Tuy nhiên, mọi liên hệ giữa biến dạng ngang và mô hình của đất chưa được đề cập đến một cách rõ ràng. Bài báo này sẽ thiết lập các mô hình số với những mô hình đất khác nhau cho một thí nghiệm về biến dạng ngang được tiến hành trên thiết bị chuyên dùng để thí nghiệm bơm hút chân không và gia tải mặt đất. Các mô hình đất được xem xét là mô hình đàn hồi tuyến tính, Mohr Coulomb, Cam-Clay. Việc lựa chọn mô hình đất sẽ được chính xác sau khi so sánh kết quả của các mô hình số và số liệu đo được.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38310
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.95 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.