Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38320
Title: Mối đe dọa đối với chủ nghĩa đa phương
Authors: Nhật Quang
Keywords: Mối đe dọa
Chủ nghĩa đa phương
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 11 .- Tr.73-75
Abstract: Chủ nghĩa đa phương đã trở thành hệ giá trị đảm bảo cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên toàn thế giới. Nhưng sau khi ông Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ với khẩu hiệu “America First - Nước Mỹ trên hết”, thế giới chứng kiến sự cổ vũ chủ nghĩa dân tộc với hàng loạt các chính sách khác người, đi ngược lại với những giá trị quốc tế. Liệu chủ nghĩa dân tộc do Tổng thống Trump cổ súy có làm sụp đổ chủ nghĩa đa phương mà các quốc gia khác ra sức bảo vệ?
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38320
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.96 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.