Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38325
Title: Nghiên cứu xác định mức độ phát thải của một số chất khí ô nhiễm từ hoạt động đốt trấu tại tỉnh An Giang
Authors: Chử, Hoàng Lan
Phạm, Thị Mai Thảo
Phạm, Thị Hồng Phương
Keywords: Ô nhiễm không khí
Trấu
Đốt hở
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 604 .- Tr.1185-187
Abstract: Nghiên cứu nhằm đánh giá mức độ phát thải của một số chất khí gây ô nhiễm từ hoạt động đốt hở trấu tại các nhà máy xay xát lúa gạo trên địa bàn tỉnh An Giang. Nồng độ các chất khí ô nhiễm phát sinh do hoạt động đốt trấu được xác định bằng các thí nghiệm đốt ngoài hiện trường tương tự như các hoạt động đốt thường diễn ra tại các nhà máy chế biến lúa gạo. Bụi PM75, PM1C được đo bằng máy Sibata GT-331 (Nhật Bản); khí CO, NO, so, được xác định bằng thiết bị phân tích khí thải Testo 350-XL (Đức). Kết quả cho thấy, lượng khí co phát sinh nhiều tại điểm gần vị trí đốt với nồng độ cao gấp 1.4 : 2.5 lần so với quy chuẩn cho phép. Nơi cao nhất tại thời điểm khi trấu vừa được đốt, có nồng độ gấp 1.35 lần so với QCVN 05:2013. SO2 tại các vị trí khác nhau ở giai đoạn trấu gia nhiệt cũng có nồng độ cao nằm khoảng 374,66 4- 1438.38 pg/m3, vượt quy chuẩn cho phép từ 1.07 4- 4.11 lần. Đối với bụi, nồng độ PM25 và PM10 lần lượt trong khoảng 12.7 4- 13.8 mg/m3, 60.7 H- 86.3 pg/m và được phân bố đều trong không khí do ảnh hưởng của các yếu tố môi trường xung quanh. Các chất khí ô nhiễm này sẽ góp phần gia tăng ô nhiễm môi trường không khí và gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân sống xung quanh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38325
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.16 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.