Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38337
Title: Phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo ở Việt Nam: nhận thức và định hướng chính sách
Authors: Trần, Tuấn Anh
Keywords: Phát triển công nghiệp chế biến
Chế tạo ở Việt Nam
Định hướng chính sách
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 951 .- Tr.27-35
Abstract: Công nghiệp chế biến, chế tạo đã chứng minh được tầm quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa và phát triển kinh tế, từ sự trỗi dậy của Anh trong thế kỷ XIX, đến sự trỗi dậy của Mỹ, Đức, Nhật Bản vào giữa thế kỷ XX, hay các nước công nghiệp mới vào nửa cuối thế kỷ XX và gần đây là Trung Quốc. Sự thành công của các quốc gia này trong quá trình công nghiệp hóa, trở thành nước có thu nhập cao là bằng chứng cho thấy công nghiệp chế biến, chế tạo là con đường phát triển, là chìa khóa đế tạo nên sự thịnh vượng của mỗi quốc gia.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38337
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.84 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.91.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.