Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38348
Title: Ứng xử tĩnh của dầm bê tông căng sau dùng cáp không bám dính gia cường tấm CFRP có neo dạng U chịu ảnh hưởng bởi tải trọng lặp
Authors: Trần, Thanh Dương
Trần, Phi Hổ
Phan, Vũ Phương
Nguyễn, Minh Long
Keywords: Tấm gia cường CFRP
Hệ neo CFRP dạng dải U
Dầm bê tông căng sau chữ T
Cáp không bám dính
Tải trọng lặp
Ứng xử tĩnh sau lặp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 604 .- Tr.191-198
Abstract: Bài báo này trình bày một nghiên cứu thực nghiệm về ứng xử tĩnh sau lặp của dầm bê tông căng sau dùng cáp không bám dính (UPC) gia cường tấm CFRP kháng uốn có và không neo C.FRP dạng U. Chương trình thực nghiệm được tiến hành trên sáu dầm UPC tiết diện chữ T kích thước lớn với hàm lượng tấm CFRP thay đổi, có và không có hệ neo dạng U với các vùng bố trí khác nhau (bố trí tập trung ở hai đầu dầm hoặc bố trí kết hợp trong nhịp uốn và hai đầu dầm). Mục tiêu chính của bài báo là làm sáng tỏ ứng xử tĩnh của dầm UPC gia cường tấm CFRP sau một quá trình chịu tải trọng lặp với biên độ tải nhỏ (cận trên của tải lặp nhỏ hơn tải gây nứt của dầm) và biên độ tải lớn (cận trên của tải lặp lớn hơn đáng kể tải trọng gây nứt của dầm và bằng với tải trọng giới hạn sử dụng), đồng thời xác định khả năng kháng uốn còn lại của dầm UPC có và không có neo CFRP dạng U sau giai đoạn lặp này. Kết quả thí nghiệm cho thấy tải trọng lặp ảnh hưởng đáng kể đến ứng xử của dầm gia cường ở giai đoạn thí nghiệm tải đơn điệu sau lặp, đặc biệt trong giai đoạn sử dụng. Hệ neo CFRP dạng U với vùng bố trí khác nhau ảnh hưởng rõ nét đến dạng phá hoại của dầm, làm tăng đáng kể biến dạng cuối cùng của tấm CFRP và cáp, và làm tăng độ dẻo của dầm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38348
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.59 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.