Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38362
Title: Nhà danh họa đam mê khoa học
Authors: Vũ, Ngọc Thúy
Keywords: Khoa học
Nhà doanh họa
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 612+613 .- Tr.08-09
Abstract: Họa sĩ lừng danh người Ý ở thời Phục Hưng Leonardo Da Vinci trước đây thường được biết đến qua những bức tranh nổi tiếng, nhất là bức nàng Mona Lisa, trong số khoảng 15 tác phẩm còn lại hiện nay. Sự nghiệp hội họa này thật khiêm tốn so với danh họa Raphael, đương thời với hàng trăm tác phẩm để lại. Nhưng trong hai thập kỷ vừa qua, các nhà nghiên cứu nghệ thuật lại chú ý đến mặt khoa học khi đánh giá công lao của Leonardo Da Vinci qua gần 6 ngàn tờ viết tay của ông về những hoạt động và ý tưởng bản thân mà ngày nay ta coi như liên quan đến lĩnh vực khoa học.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38362
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.93 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.