Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38371
Title: Chú ý khi dùng kháng sinh cho người cao tuổi
Authors: Bùi, Văn Uy
Keywords: Người cao tuổi
Kháng sinh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 612+613 .- Tr.12-13
Abstract: Cùng một loại kháng sinh song tùy theo thể trạng hoặc bệnh mạn tính kèm theo của người bệnh mà thầy thuốc cho các dùng khác nhau. Không nên tự ý thay đổi các dùng theo bạn cùng bệnh mà phải dùng thuốc theo thầy thuốc đã hướng dẫn riêng cho mình. Cùng một loại bệnh nhưng khi trẻ dùng thuốc khác với khi cao tuổi. Không tự ý áp dụng kinh nghiệm theo trí nhớ khi còn trẻ để chữa bệnh lúc cao tuổi.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38371
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.4 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.201.220


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.