Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38398
Title: Cải cách thủy quân dưới thời Minh Mạng
Authors: Bùi, Gia Khánh
Keywords: Cải cách thủy quân
Thời Minh Mạng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử;Số 10 .- Tr.33-45
Abstract: Bài viết: Thiết lập bộ phận thủy quân chính quy ở địa phương; Tăng cường số lượng và nâng cấp tổ chức của Thủy sư Kinh kỳ; Nổ lực cách tân trang thiết bị tàu thuyền; Nhận xét.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38398
ISSN: 0866-7497
Appears in Collections:Nghiên cứu Lịch sử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.28 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.