Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38398
Nhan đề: Cải cách thủy quân dưới thời Minh Mạng
Tác giả: Bùi, Gia Khánh
Từ khoá: Cải cách thủy quân
Thời Minh Mạng
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử;Số 10 .- Tr.33-45
Tóm tắt: Bài viết: Thiết lập bộ phận thủy quân chính quy ở địa phương; Tăng cường số lượng và nâng cấp tổ chức của Thủy sư Kinh kỳ; Nổ lực cách tân trang thiết bị tàu thuyền; Nhận xét.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38398
ISSN: 0866-7497
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Lịch sử

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
8.28 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.