Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38402
Title: Năm Kỷ Hợi kể chuyện cây làm thuốc mang tên Lợn, Trư
Authors: Trần, Xuân Thuyết
Thanh Bình
Keywords: Lợn
Trư
Cây làm thuốc
Năm Kỷ Hợi
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 612+613 .- Tr.18-20
Abstract: Năm 2019 theo Âm lịch là năm Kỷ Hợi. Hợi nghĩa tiếng Việt là Lợn, chữ Hán còn gọi là Trư. Bài viết xin kể về các cây, con làm thuốc mang tên Lợn, Trư như: Cây Mỡ lợn, Rau gan heo, Trư lung thảo, Trư linh, Cây Cứt heo kiểng, Cây Móng heo v.v…
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38402
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.02 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.