Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38409
Nhan đề: Mật lợn vị thuốc sử dụng cả trong y học hiện đại & y học cổ truyền
Tác giả: Nguyễn, Thượng Dong
Từ khoá: Mật lợn
Vị thuốc
Y học cổ truyền
Y học hiện đại
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 612+613 .- Tr.22
Tóm tắt: Bài viết phân tích những tác dụng của mật lợn trong y học hiện đại và y học cổ truyền.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38409
ISSN: 1859-1922
Bộ sưu tập: Thuốc và Sức khỏe

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
634.05 kBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.