Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38411
Nhan đề: Gia vị hành trong cổ Tết
Tác giả: Phó, Thuần Hương
Từ khoá: Gia vị
Cổ tết
Hành
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 612+613 .- Tr.24
Tóm tắt: Bài viết nêu lên những tác dụng của gia vị hành trong mâm cổ ngày tết.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38411
ISSN: 1859-1922
Bộ sưu tập: Thuốc và Sức khỏe

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
864.94 kBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.