Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38415
Nhan đề: Giá đỗ món ăn bài thuốc ngày Xuân
Tác giả: Huỳnh, Liên Đoàn
Từ khoá: Giá đỗ
Bài thuốc
Món ăn
Ngày Xuân
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 612+613 .- Tr.25
Tóm tắt: Công dụng của giá đỗ trong y học cổ truyền, y học hiện đại. Những tác hại khi dùng giá đỗ sai cách. Được đề cập trong bài viết.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/38415
ISSN: 1859-1922
Bộ sưu tập: Thuốc và Sức khỏe

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
872.32 kBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.